Showing all 8 results

20.00 $

Luyện thi với đội ngũ giáo viên giỏi – Hỗ trợ học tập tận tâm

Khóa học

Biology

20.00 $

Khóa học môn Sinh

Chương trình đào tạo chuyên nghiệp áp dụng kiến thức vào môn sinh học để đạt được kết quả học tập tốt nhất

Khóa học

Chemistry

20.00 $

Khóa học môn Hoá

Ứng dụng các kiến thức và phương pháp để áp dụng vào học tập linh hoạt, tự tin học tập đạt kết quả tốt

Khóa học

Further Maths

20.00 $

Khóa học Toán Mở Rộng

Chương trình Chú trọng vào nội dung thực tiễn, để ứng dụng đạt được các kỹ tự tin năng trong học tập

Khóa học

Math Methods

20.00 $

Khóa học Toán Phương Pháp

khóa học giúp học viên phát triển kiến thức chiến lược, để ứng dụng tốt cho năng lực học tập

Khóa học

Physics

20.00 $

Khóa học môn Lý

Chương trình thiết kế giúp học viên nắm được các kiến thức vận dụng vào trong bài học thực tế

Khóa học

Specialist Maths

20.00 $

Khóa học Toán Chuyên Môn

Chương trình được thiết kế dành cho những ai mong muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng thực chiến

Luyện Thi với đội ngũ Giáo viên chuyên nghiệp, Hỗ trợ học tập tận tâm, thi là đậu.