Khi nào thì cần làm trial exams và trial exams phải lấy ở đâu?

Khi nào thì cần làm trial exams và trial exams phải lấy ở đâu?

Đó là câu hỏi chung cho rất nhiều các bạn đang học năm cuối cùng của VCE. Với kinh nghiệm lăn lộn ăn nằm với trial exams nhiều năm của anh cùng với các bạn year 12 thì anh sẽ có một số tips mà anh mong là có thể giúp các em chuẩn bị thật tốt cho phần thi của mình.

1. Làm trial exams thì không khi nào là quá sớm. Các em nên biết thời gian mà mình mong cái gì đó đừng tới thì thường đến rất nhanh, đó là tâm lý chung của mọi người và VCE exams cũng vậy. Một khi các em đã học xong chương nào rồi thì hãy tập trung ngay vào giải những câu hỏi trong trial exams về phần đó để kiến thức các em không bị mai một và không cần phải quá căng thẳng hay áp lực bản thân mình về số lượng hay độ khó câu hỏi, chỉ cần các em làm một vài câu trong thời gian rảnh và những câu nào không biết thì xin ý kiến giáo viên hay bàn luận với bạn cùng lớp thì mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng và thoải mái cho các em.

2. Nguồn trial exams mà tốt nhất chính là past exams paper trên vcaa. Study design mỗi vài năm có thể thay đổi nhưng thường họ chỉ thay đổi thứ tự một tý và khoảng 30% nội dung thôi nên anh khuyên các em nên làm câu hỏi trên past exam papers càng nhiều càng tốt. Các em hãy làm những câu hỏi liên quan tới study design của các em trong 10 năm gần nhất và đặc biệt trong vòng 2 năm gần nhất các em hãy để gần cuối năm hãy bắt đầu làm under exam conditions để luyện bản thân mình cho kì thi thật. Trong trường hợp các em đã làm hết past exams trên vcaa thì hãy liên lạc cho thầy cô trong trường họ sẽ cũng cấp thêm các trial exams đến từ các công ty giáo dục.

Đó là một vài tips sau nhiều năm tích luỹ của anh làm việc cùng các bạn year 12, hy vọng ít nhiều sẽ giúp được các em phần nào.

Cuối cùng anh chúc các em sẽ chuẩn bị thật tốt cho kì VCE exam này để vào được ngành học mà các em đã chọn.