CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP HÈ UNIT 3&4

𝙎𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙈𝙖𝙩𝙝 | 𝙈𝙖𝙩𝙝 𝙈𝙚𝙩𝙝𝙤𝙙𝙨
🔶 Phổ cập lại kiến thức Unit 1&2 và ứng dụng vào Unit 3&4
🔶 Chuẩn bị trước chương trình học đầu năm 2021
🔶 Chuẩn bị cho những bài SACs đầu tiên khi bước vào năm học mới
🔶 Nhận Cheatsheet miễn phí cho Unit 3&4
Lớp Ôn tập Hè kéo dài 10 TUẦN và sẽ bắt đầu từ tháng 12, bao gồm hai môn chính:
✅ 𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟𝗜𝗦𝗧 𝗠𝗔𝗧𝗛
by Tutor Khai Tran
➤ Tốt nghiệp năm 2019 với [97.15] ATAR
➤ Scaled Score [50.64] môn Specialist Math
➤ Hơn 1 năm kinh nghiệm giảng dạy và hỗ trợ cho học sinh VCE
✅ 𝗠𝗔𝗧𝗛 𝗠𝗘𝗧𝗛𝗢𝗗𝗦
by Tutor Binh Phuong
➤ Kèm cặp cho hơn [30] bạn học sinh trong năm 2020
➤ Đạt được [93.60] ATAR năm 2019
➤ Hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy và hỗ trợ cho học sinh VCE, đặc biệt du học sinh Việt Nam.
—————————————
LIÊN HỆ FANPAGE ĐỂ NHẬN TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ!
☎ Hoặc qua Hotline: +61 434 168 330
🎁 Giảm học phí [50$] khi đăng ký cùng bạn bè