Ngành Nursing và những điều cần biết!

Nursing

Nursing năm nay trở thành ngành “hot” của nhiều bạn, vì khả năng kiếm được job khi ra trường cao và cơ hội định cư rộng cửa. Dưới đây là những yêu cầu cần thiết để đủ điều kiện học Nursing:

1/ Tốt nghiệp VCE với ATAR tương ứng với trường Uni bạn muốn vào (ACU vẫn là nơi đáng thu hút nhất)

2/ Phải có chứng chỉ PTE65+ (bắt buộc đối với học sinh ở ÚC dưới 6 năm)

3/ Phải thỏa mãn các tiêu chí về sức khỏe, tiêm ngừa vaccine và các bệnh có thể lây truyền qua đường máu.

Vậy trong suốt 3 năm học Nursing, bạn sẽ học gì?

* Year 1: Bạn sẽ học những thứ rất cơ bản về cơ thể người (anatomy) và các môn sinh học. Nhiều bạn gặp khó khăn vì năm 1 vẫn bị sốc vì khối lượng bài học nhiều. Semester 2 của năm 1 bạn sẽ bắt đầu đi placement (thực tập) (2~6 tuần tuỳ trường)

* Year 2 & 3: Bạn sẽ học về chuyên sâu về ngành Nursing hơn. Mỗi Semester của năm bạn sẽ phải đi thực tập một lần. Bạn sẽ trải qua nhiều môi trường khác nhau, bắt đầu từ các nơi có tính “stable” như Aged care rồi chuyển sang “challenging” hơn như Emergency, ICU,…

*Lời khuyên: Các bạn nên học hỏi và có nhóm học cùng bạn bẻ, để cảm thấy không bị nản.

*Có một số trường rất tốt, hỗ trợ và giúp đỡ học sinh từ việc làm assignment đến hỗ trợ trong placement. Nhưng một số trường bạn sẽ phải cố gắng nhiều, nên “ĐAM MÊ” là cái bạn cần có, bên cạnh việc sợ máu.

Thật ra học Nursing ở các trường khác nhau cũng không có sự chênh lệch về đầu ra quá nhiều, vì dù bạn học ở đâu bạn cũng phải đi thực tập, cũng trải qua các bài kiểm tra cũng như quá trình đào tạo bài bản trong môi trường bệnh viện. Thành công sẽ đến với những bạn nắm bắt cơ hội đi làm thêm (aged care,…) ngay từ khi còn đi học để có thêm kinh nghiệm thực tiễn!

Các bạn muốn đạt đủ điểm ATAR và lấy PTE65 thì về ngay team MAGIC nhé mọi người!