TUYỂN SINH LỚP METHOD Unit 1&2 và Unit 3&4

tuyển sinh math methods
Tích tắc mà Semester 1 đã sắp hết, các bạn ắt hẳn đã quen dần với việc SAC nối liền SAC.
 
🔥🔥 Vậy đợi gì mà không tham gia ngay lớp METHOD của MAGIC.
🔸 Chương trình học bao gồm:
– Revision Các chapter của Term 1 & 2
– Chuẩn bị cho SAC, nâng điểm
– Đi trước chương trình Term 3 & 4
– Chuẩn bị cho Final Exam
 
🔸 Học sinh phù hợp:
– Đang học lớp 11 – 12
– Muốn điểm Method từ B+ trở lên
– Nhắm ATAR 80~95+
 
🔸 Khóa học bao gồm:
– 2 buổi / tuần (2hr mỗi buổi)
– Tất cả tài liệu và bài tập, bài thi thử
– Review sửa bài trong và sau giờ học.