Vừa học vừa làm năm 12 ở Úc

Vừa học vừa làm năm 12 ở Úc

Chị thấy nhiều bạn trong group hơi struggle trong việc vừa học vừa làm năm 12 ở Úc  nên chị muốn chia sẻ kinh nghiệm vừa học vừa làm khi lớp 12 của chị.

Chị được nhận vào KFC vào năm lớp 11. Năm 11 thì workload khá là nhẹ cho chị nên chị đã làm mỗi tuần làm cỡ 3-4 shift. Đi làm KFC nói chung cũng khá là mệt, mỗi lần về là lại cứ lăn ra rồi ngủ.

Homework thì chị thường tranh thủ làm trong lúc giờ học trên trường. Nói chung là năm 11 vừa học vừa làm trôi qua cũng nhẹ nhàng Năm 12 thì bắt đầu căng hơn một chút khi chị đặt target là phải hoàn thành mọi bài tập trong sách cộng thêm các đề luyện thi thêm nên thời gian rảnh cũng không nhiều.

Đi làm đôi lúc gặp khách không friendly mà tối về đợi tram mòn mỏi thì cũng mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể xác nên chị đã quyết định sẽ làm ít lại nên chị quyết định xin manager chỉ làm 1 ngày trong tuần. Tất nhiên là manager cũng hơi không happy vì chị làm khá ít với lại store sẽ thiếu experienced staff nữa.

Chị còn đòi làm mỗi sáng t7 (shift đẹp nhất tuần vì nhà nhà t6 ăn chơi khuya nên sáng t7 chẳng ai đi ăn gà với lại làm xong buổi sáng thì vẫn còn buổi chiều làm bi tập). Kì kèo mãi manager mới chịu, cũng hên tại manager cũng thương và understanding cho mình.

Rồi chị bắt đầu lên lịch cho tất cả các môn, chị start practice exam từ cuối term 2 nên cỡ đến giữa term 3 là chị xong practice exam trường giao (sớm hơn các bạn khác tận tháng rưỡi – lúc đó không tin là mình làm nhanh đến vậy luôn). Làm xong hết practice SAC tự nhiên máu motivation nổi lên rồi chị lại đi in thêm các practice exam từ nhiều nguồn trên mạng và đi mang thêm sách về làm. Mua xong gần tận $200 mới nhận ra mình đã hơi overconfident vì còn mỗi 1 tháng rưỡi làm sao làm hết. Mà làm không hết thì lại uổng $$.

Thế là cách duy nhất là nghỉ làm 3 tháng. Thế là chị lại mặt dày lên nói chuyện với manager xin nghỉ 😃 . Tất nhiên là lúc này manager chị extremely unhappy thế là manager hù đuổi việc. Nhưng mà vì hồi đó còn trẻ lớn gan, nên chị đã nói lại là “Either you fire me or let me have a 3-month break, you will lose a staff anyway. So if you allow me a 3-month break, the store won’t lose an experience staff and I promise I will be back”. Thế là manager nghĩ ngợi một hồi thế là say OK.

In the end, chị đã có thời gian smash thêm cả đống bài tập và pratice SAC chị tự in và in the end, chị đạt được ATAR mà chị mong muốn. Và với một điểm ATAR như thế chị đã nhận được scholarship (giá trị 1 năm bằng cỡ 4 năm làm KFC ) và chuyển main job của chị sang tutor các bạn nhỏ hơn mình (less physical demanding job than selling fried chicken). Of course, I still kept my words working in KFC for another 6 months, my pay is much better after receiving a good atar

.

Sau một cái bài dài như thế này thì chị có 2 điều đúc kết để nói với các bạn đang year 12 là:
Your time now is extremely valuable so sacrificing some of your work time to study really worths it.
If you invest your time to study now, you will get a better job in the future.

Vừa học Vừa làm khi lớp 12 TẠI ÚC-